Denna sida är uppdaterad 2016-08-29. OBS! Läs höstens medlemsbrev från vår ordförande längre ned på sidan!)
------------------------------------------
Välkommen till Örnsköldsviks FN-förening!

Örnsköldsviks FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. Vi behöver FN! ...... FN behöver dig!

KalendariumNYHETER! ...... 1. Kalendariet uppdaterat 2016-08-24! ..... 2. PEACE RUN genom Bjästa (PDF-dokument, 521 kB) ...... 3. PEACE RUN (SB:s tal) (PDF-dokument, 130 kB) ...... 4.Right Livelihood-priset (PDF-dokument, 6 kB) ...... 5.Grattis Sverige (PDF-dokument, 6 kB) ...... 6.Om Margaret Dongo och workshops, en AiP-intervju med Monica Sundin.

BokbildKlicka på boken så får du läsa recensionen! .... SENASTE NYTT (uppdaterat 9/6 2016 med Sopplunch inom FN-föreningen).... RA PROJEKT (Uppdaterat juni 2016) .... Våra Minneskort och Gratulationskort .....NYHET! Se föreningens nya, mindre Gratulationskort. .... Folder om vår FN-förening (PDF-dokument, 15,4 MB) .....

---------------------------------------------------------------------
Nytt Nytt Nytt om Utopia: Hemlingskolan (PDF-dokument, 405 kB)
---------------------------------------------------------------------

UtopiaprojektetOBS! Dokument och länkar som tidigare funnits här har jag flyttat till dokumentarkivet.

Till Utopiaprojektets hemsida. ... Ny UTOPIAfolder (PDF-dokument, 351 kB) ... Länk till ÖA-artikel ... Utopia på Facebook ... Arvsfonden-bloggen ... Informationsträff i Luleå. (PDF-dokument, 124 kB) ....

------------------------------------------------------------------

OBS! Saknar du något dokument som tidigare funnits på denna sida hittar du det förhoppningsvis i vårt dokumentarkiv.

------------------------------------------------------------------

Bjästa i slutet på augusti 2016

Till/ Medlemmarna

Gott folk, i slutet på 1976 bildades FN-föreningen den 2/11 vid ett möte på Stadshotellet i stan, ett 60-tal organisationer/kontaktpersoner hade inbjudits och 18 personer dök upp efter en inbjudan från Svenska FN-förbundet. Några finns kvar i vår verksamhet ännu och själv är jag en av dem som suttit med i styrelsen under alla år. Ingemar Petersson och Torbjörn Lindgren var där liksom Inger Andersson (Frisén då), alla fortfarande medlemmar. En interimsstyrelse tillsattes med Arne Berglund som ordförande och jag själv som sekreterare fram till årsmötet i februari 1977. Torbjörn och Ingemar blev revisorer. Vid årsmötet i februari 1977 som hölls på Rådhuset (Folkhögskolan idag) fastställdes årsavgiften till 15 kr och föreningen fick ett startbidrag på 300 kr från förbundet i Stockholm. Rolf Nordenstamvisade fina bilder från Kina och berättade om hälso- och sjukvård i landet för ett 20-tal enskilda medlemmar som hade mött upp. Tre organisationer hade också anslutit sig.

Vi fick även under detta första år ett stort antal lärare att sluta upp som våra s.k. kontaktlärare.Medlemmen Bertil Erkén fick under året åka till Sri Lanka och sjuksköterskan Jean Njamela berättade initierat om apartheidpolitiken hemma i Sydafrika. Vi inledde även samarbete med Ö-viks Miljövårdsgrupp. Sedan har det rullat på fram tills nu där vi står inför att fira 40-års verksamhet.

Vi har idag med andra ord en rätt så lång historia och har samlat på oss massor av erfarenheter där vi försökt kombinera påverkansarbete här hemma med långsiktiga skolrelateradebiståndsprojekt. Stundtals har vi även gjort akuta insatser. Vi har försökt göra vår värld bättre och vi vet att vi med gemensamma krafter kan göra den bättre även om det i dagsläget faktiskt ser väldigt dystert ut.

Sedan 1988 har vi energiskt arbetat med mindre biståndsprojekt nere i Zimbabwe (idag ett krisdrabbat land) där vi alla fall lärt oss att ska man jobba med mänsklig utveckling måste det ske i nära samarbete med människorna själva. De biståndsprojekt som misslyckats runt om i världen har i stort berott på bristen av djupare folkligt deltagande. Det gäller att kunna utnyttja den lokala teknik som finns tillhanda inte minst på landsbygden, helt klart behövs även investeringar i infrastruktur inte minst viktigt även här med landsbygdssatsningar.

Ta del av vårt samarbetsspel – Utopia World - där vi använder spelifieringoch barns Delaktighet för att få fram ett innovativt demokrativerktyg ute på våra skolor. Det gäller att väcka barns nyfikenhet, lust och vilja att i senare led engagera sig för demokrati och utvecklingsfrågor. Demokrati ÄR inte, det är något som görs.

Ta del av våra TEMA-möten (PDF-dokument, 547 kB)nu under hösten och stötta gärna vår LÄRARFOND för Gerald Sithole, fonden behöver flera – bidragsgivare -. Han har påbörjat som Ni ser det andra året vid universitetet i Gweru, Zimbabwe.

Jag administrerar även den här fonden! Viss rutin finns efter alla år med våra fonder.

Nytt utskick kommer i början på 2017 med mera information runt våra 40 år, ambassadörsparat Sten och Berit Rylander är inbjudna och kommer att medverka med erfarenheter från sina år nere i Afrika. Spännande!

VÄL MÖTT!

S. Bäcklund och styrelsen

Vår hemsida: Alla våra aktiviteter kan följas på denna hemsida ( www.fn.se/ornskoldsvik ) Den uppdateras fortlöpande av vår redaktör, Torbjörn Lindgren.

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

---------------------------------------------------

Välkommen som medlem i vår förening!

---------------------------------------------------

.

Distrikt & föreningar. Hitta en lokal FN-förening nära dig. FN-information. Historia, organisation, ekonomi med mera.

Se hela kalendariet

Föreningens ordförande är ansvarig för sidans innehåll. Vill du komma i kontakt med personen hittar du kontaktuppgifter på respektive föreningshemsida.