Aktuellt på fn.se

På ett toppmöte i FN i New York i september 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Det var ett historiskt möte och resultatet kommer att påverka allas framtid eftersom målen är universella och gäller alla länder, även Sverige.

På den här sidan har vi samlat ett antal faktablad som tagits fram i samarbete med FN-förbundets tidning Världshorisont.

Alltid på fn.se

För FN har ett centralt mål alltid varit att bevara världsfreden. FN har bidragit till lösningar av tvister mellan nationer, minskning av spänningar, förebyggande av konflikter och stopp för strider. Världsorganisationen har genomfört komplicerade operationer som inneburit fredsskapande åtgärder, fredsbevarande insatser och humanitärt bistånd.

Här kan du läsa mer om hur FN arbetar med mänskliga rättigheter (MR) och demokrati.

När FN-stadgan antogs och FN bildades i San Francisco 1945 var det fred och säkerhet som stod på agendan. Slutligen enades man om att också utvecklingsfrågor skulle få en viktig roll inom FN:s arbete.

Vid bildandet 1945 hade FN 51 medlemsländer. I dag har antalet medlemmar ökat till 193. Även frågorna FN har på sin dagordning har sedan starten växt betydligt i omfång.

Rekryteringsbasen för FN är ju milt sagt stor, 193 medlemsländer, vilket naturligtvis gör konkurrensen stenhård. Men det finns en rad möjligheter som kan tjäna som en väg in i systemet. Här får du några tips på vägen.

FN-rollspel är en pedagogisk metod som gör internationella komplexa frågor mer begripliga och engagerande. Att delta i ett FN-rollspel ger ett unikt tillfälle att lära sig förstå andra länders politik och utspel samt inblick i olika länders perspektiv i internationella förhandlingar.

FN har initierat ett antal internationella dagar eller FN-dagar för att uppmärksamma händelser, teman, företeelser med mera. Här visar vi ett urval av dessa och även veckor, år och årtionden.

Rätten att använda FN:s logotyp, namn eller initialer är väldigt begränsad och reglerad (i resolution 92(I) från år 1946). För att få använda FN:s logo skall man skicka en skriftlig anhållan till sekretariatet i NY som tar ställning till det. Den får t.ex. inte användas i kommersiella syften.

Dag Hammarskjöldbiblioteket har en väldigt bra webbguide till FN-dokumentationen. Guiden är skapad för att underlätta för alla som vill ha information om FN och dess dokument och rapporter. http://www.dagdok.org/

FN-information. Historia, organisation, ekonomi med mera. Distrikt & föreningar. Hitta en lokal FN-förening nära dig. Butik. Beställ läromedel och andra produkter från vår butik.

Se hela kalendariet

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Följ oss på Twitter

 

Följ oss på Instagram