Aktuellt på fn.se

Vid bildandet 1945 hade FN 51 medlemsländer. I dag har antalet medlemmar ökat till 193. Även frågorna FN har på sin dagordning har sedan starten växt betydligt i omfång.

Alltid på fn.se

För FN har ett centralt mål alltid varit att bevara världsfreden. FN har bidragit till lösningar av tvister mellan nationer, minskning av spänningar, förebyggande av konflikter och stopp för strider. Världsorganisationen har genomfört komplicerade operationer som inneburit fredsskapande åtgärder, fredsbevarande insatser och humanitärt bistånd.

Här kan du läsa mer om hur FN arbetar med mänskliga rättigheter (MR) och demokrati.

När FN bildades 1945 var stora delar av Europa krigshärjade efter andra världskrigets slut. I Sydöstasien hade kriget lämnat djupa sår efter sig. Hiroshima och Nagasaki, två av Japans största städer, låg i ruiner efter USA:s atombombsanfall. Mellan 35 och 60 miljoner människor hade dödats i kriget. Miljontals människor var på flykt och väntade på att få återvända hem eller komma till ett nytt land. Värst drabbade var barnen.

Rekryteringsbasen för FN är ju milt sagt stor, 193 medlemsländer, vilket naturligtvis gör konkurrensen stenhård. Men det finns en rad möjligheter som kan tjäna som en väg in i systemet. Här får du några tips på vägen.

Millenniemålen är ett verktyg som ska underlätta för regeringar, myndigheter, multilaterala organisationer, enskilda organisationer och andra aktörer att fokusera på ett fåtal, klart avgränsade, tidsbundna och mätbara mål. De ska också kunna användas i informations-, utbildnings- och opinionsinsatser gentemot en bredare publik.

FN-rollspel är en pedagogisk metod som gör internationella komplexa frågor mer begripliga och engagerande. Att delta i ett FN-rollspel ger ett unikt tillfälle att lära sig förstå andra länders politik och utspel samt inblick i olika länders perspektiv i internationella förhandlingar.

FN har initierat ett antal internationella dagar eller FN-dagar för att uppmärksamma händelser, teman, företeelser med mera. Här visar vi ett urval av dessa och även veckor, år och årtionden.

Rätten att använda FN:s logotyp, namn eller initialer är väldigt begränsad och reglerad (i resolution 92(I) från år 1946). För att få använda FN:s logo skall man skicka en skriftlig anhållan till sekretariatet i NY som tar ställning till det. Den får t.ex. inte användas i kommersiella syften.

Dag Hammarskjöldbiblioteket har en väldigt bra webbguide till FN-dokumentationen. Guiden är skapad för att underlätta för alla som vill ha information om FN och dess dokument och rapporter. http://www.dagdok.org/

FN-information. Historia, organisation, ekonomi med mera. Distrikt & föreningar. Hitta en lokal FN-förening nära dig. Butik. Beställ läromedel och andra produkter från vår butik.
 • Seminarium: På FN:s agenda - toppmötet som avgör framtidens utveckling

  22 sep
  Stockholm

  Välkommen till Svenska FN-förbundets seminarium

  På FN:s agenda - toppmötet som avgör framtidens utveckling

  Välkommen till FN-förbundets traditionella seminarium i samband med generalförsamlingens öppnande. Samtidigt som FN-förbundet anordnar detta seminarium samlas världens stats- och regeringschefer i FN i New York för att fatta beslut om en ny global utvecklingsagenda. Den nya agendan ska leda till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i alla länder. Världens länder, inklusive Sverige, har femton år på sig att nå de 17 nya utvecklingsmål som utgör agendan.

  Läs inbjudan och program (PDF-dokument, 335 kB)

  Plats: Finlandshuset Konferens, lokal Sibeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm

  Anmälan behövs.

  Vid frågor kontakta vår organisationssekreterare.

Se hela kalendariet

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Följ oss på Twitter

 

Följ oss på Instagram