Aktuellt på fn.se

På den här sidan har vi samlat ett antal faktablad som tagits fram i samarbete med FN-förbundets tidning Världshorisont.

Vid bildandet 1945 hade FN 51 medlemsländer. I dag har antalet medlemmar ökat till 193. Även frågorna FN har på sin dagordning har sedan starten växt betydligt i omfång.

Alltid på fn.se

För FN har ett centralt mål alltid varit att bevara världsfreden. FN har bidragit till lösningar av tvister mellan nationer, minskning av spänningar, förebyggande av konflikter och stopp för strider. Världsorganisationen har genomfört komplicerade operationer som inneburit fredsskapande åtgärder, fredsbevarande insatser och humanitärt bistånd.

Här kan du läsa mer om hur FN arbetar med mänskliga rättigheter (MR) och demokrati.

När FN bildades 1945 var stora delar av Europa krigshärjade efter andra världskrigets slut. I Sydöstasien hade kriget lämnat djupa sår efter sig. Hiroshima och Nagasaki, två av Japans största städer, låg i ruiner efter USA:s atombombsanfall. Mellan 35 och 60 miljoner människor hade dödats i kriget. Miljontals människor var på flykt och väntade på att få återvända hem eller komma till ett nytt land. Värst drabbade var barnen.

Rekryteringsbasen för FN är ju milt sagt stor, 193 medlemsländer, vilket naturligtvis gör konkurrensen stenhård. Men det finns en rad möjligheter som kan tjäna som en väg in i systemet. Här får du några tips på vägen.

Millenniemålen är ett verktyg som ska underlätta för regeringar, myndigheter, multilaterala organisationer, enskilda organisationer och andra aktörer att fokusera på ett fåtal, klart avgränsade, tidsbundna och mätbara mål. De ska också kunna användas i informations-, utbildnings- och opinionsinsatser gentemot en bredare publik.

FN-rollspel är en pedagogisk metod som gör internationella komplexa frågor mer begripliga och engagerande. Att delta i ett FN-rollspel ger ett unikt tillfälle att lära sig förstå andra länders politik och utspel samt inblick i olika länders perspektiv i internationella förhandlingar.

FN har initierat ett antal internationella dagar eller FN-dagar för att uppmärksamma händelser, teman, företeelser med mera. Här visar vi ett urval av dessa och även veckor, år och årtionden.

Rätten att använda FN:s logotyp, namn eller initialer är väldigt begränsad och reglerad (i resolution 92(I) från år 1946). För att få använda FN:s logo skall man skicka en skriftlig anhållan till sekretariatet i NY som tar ställning till det. Den får t.ex. inte användas i kommersiella syften.

Dag Hammarskjöldbiblioteket har en väldigt bra webbguide till FN-dokumentationen. Guiden är skapad för att underlätta för alla som vill ha information om FN och dess dokument och rapporter. http://www.dagdok.org/

FN-information. Historia, organisation, ekonomi med mera. Distrikt & föreningar. Hitta en lokal FN-förening nära dig. Butik. Beställ läromedel och andra produkter från vår butik.
  • Ungdomsansvarigträff Stockholm

    17 okt
    FN-förbundets kansli, Stockholm

    Det finns idag ungdomsansvariga i ett sextiotal FN-föreningar som har en nyckelroll i att stärka och stimulera ungdomsverksamheten lokalt.

Se hela kalendariet

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Följ oss på Twitter

 

Följ oss på Instagram