FN i Sverige

Kontaktuppgifter till FN-organ och program samt FN-relaterade organisationer, program, institut, kommittéer och myndigheter i Sverige.

FN-organ och program:

 • FAO
  www.faonorden.se
  Drottninggatan 88C /Holländargatan 9a
  Box 3393
  103 68 Stockholm
  Tel: 08-20 48 42
  e-mail: fao@faonorden.se
  FAO är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.
 • UNDP
  www.undp.se
  UNDP:s nordiska kontor
  Drottninggatan 33, 3 tr
  111 51 Stockholm
  Tel: 08-545 232 50
  Fax: 08-22 22 33
  E-post: info@undp.se
  UNDP är FN:s utvecklingsprogram.
 • UNHCR
  www.unhcr.se
  Regionalt kontor för de baltiska och nordiska länderna
  Ynglingagatan 14, 6 tr
  113 47 Stockholm
  Tel: 08-457 48 80 
  Fax: 08-457 48 97
  E-post: swest@unhcr.org
  UNHCR är FN:s flyktingorgan

FN-relaterade organisationer, program, institut, kommitéer, myndigheter

 • FNs flaggaUNEP /GRID Arendal
  www.grida.no
  UNEP/GRIDA Stockholm office
  Tel: 08-723 04 60
  UNEP är FN:s miljöprogram. Grid Arendal är en speciellt tillsatt organisation för att stödja UNEP, specifikt i polarfrågor.
 • UNICEF Sverige
  www.unicef.se
  Box: 81 61 
  104 20 Stockholm
  Besöksadress: St Eriksgatan 46 C
  Tel: 08- 692 25 00 
  Fax: 08-652 15 20
  E-post: unicef@unicef.se
  UNICEF är FN:s barnfond.
 • UN Women Sverige
  www.unwomen.se
  Hammarby Allé 93, 4 tr
  120 63 Stockholm
  Telefon: 08-346104
  Epost: info@unwomen.se
 • Svenska Unescorådet
  www.unesco.se
  Utbildningsdepartementet
  103 33 Stockholm
  Tel: 08-405 10 00 (växel, Regeringskansliet)
  Fax: 08-411 04 70
  Unesco är FN:s organisation för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur, och kommunikation/media. Unescorådet är en myndighet och en länk mellan Sverige och Unesco.
 • World Maritime University - WMU
  Världssjöfartsuniversitetet
  www.wmu.se
  Citadellsvägen 29
  Box 500
  201 24 Malmö
  Tel: 040-35 63 00
  Fax: 040-12 84 42
  E-post: info@wmu.se
  WMU:s verksamhet bedrivs under överinseende av Internationella sjöfartsorganisationen IMO, som är ett av FN:s fackorgan.

Kontakta FN-förbundets webbredaktör

FN-information. Historia, organisation, ekonomi med mera. Distrikt & föreningar. Hitta en lokal FN-förening nära dig. Butik. Beställ läromedel och andra produkter från vår butik.

Se hela kalendariet

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Följ oss på Twitter

 

Följ oss på Instagram