Internationella FN-dagar

FN har initierat ett antal internationella dagar eller FN-dagar för att uppmärksamma händelser, teman, företeelser med mera. Här visar vi ett urval av dessa och även veckor, år och årtionden.

Information om alla FN:s dagar, veckor, år och årtionden på FN:s hemsida.

Ladda ner FN:s app med alla internationella FN-dagar

Dagar

Januari
27  Internationella dagen till minne av förintelsens offer (A/RES/60/07)

Februari
04 Världscancerdagen [WHO] (A/RES62/10)
20 Världsdagen för social rättvisa (A/RES62/10)
21  Internationella dagen för modersmål [UNESCO] (A/RES/56/262)

Mars
08  Internationella kvinnodagen
21  Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering (A/RES/2142 XXI)
21  Internationella dagen för Nowruz (A/RES/64/253)
22  Internationella vattendagen (A/RES/47/193)
23  Världsmeteorologidagen [WMO]
24  Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt för offrens värdighet. (A/RES/65/196)
24 Världstuberkulosdagen [WHO]
25  Internationella dagen till minne av slaveriets offer (A/RES/62/122)

April
02 Internationella autismdagen (A/RES/62/139)
04  Internationella dagen mot minor (A/RES/60/97)
07  Världshälsodagen [WHO]
22  Internationella dagen för Moder Jord (A/RES/63/278)
23  Världsdagen för böcker och copyright [UNESCO]
25 Världsmalariadagen [WHO]
26  Världsdagen för intellektuell äganderätt [WIPO]
28 Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen [ILO]

Maj
03  Internationella dagen för pressfrihet (A/DEC/48/432)
08–09  Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget (A/RES/59/26)
09-10 Världsdagen för flyttfåglar [UNEP]
15  Internationella familjedagen (A/RES/47/237)
17  Internationella telekommunikationsdagen (A/RES/60/252)
21  Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling (A/RES/57/249)
22  Internationella dagen för biologisk mångfald (A/RES/55/201)
29  Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal (A/RES/57/129)
31  Internationella dagen mot tobak [WHO]

Juni
04  Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression (A/RES/ES-7/8)
05  Världsmiljödagen (A/RES/2994 XXVII)
08  Världshavsdagen (A/RES/63/111)
12  Internationella dagen mot barnarbete [ILO]
14  Internationella blodgivardagen [WHO]
15  Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre (resolution 66/127)
17  Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka (A/RES/59/115)
20  Världsdagen för flyktingar (A/RES/55/76)
23  FN:s dag för offentliga tjänster (A/RES/57/277)
23  Internationella dagen för änkor (A/RES/65/189)
26  Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika (A/RES/42/112)
26  Internationell solidaritetsdag för tortyroffer (A/RES/52/149)

Juli
5  Internationella dagen för kooperativ (A/RES/47/90)
11  FN:s befolkningsdag [UNDP]
18  Internationella Nelson Mandela dagen (A/RES/64/13)
30 Internationella dagen mot trafficking av personer

Augusti
09  Internationella dagen för världens ursprungsfolk (A/RES/49/214)
12  Internationella ungdomsdagen (A/RES/54/120)
19  Internationella dagen för humanitärt arbete (A/RES/63/139)
23  Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande [UNESCO]
29  Internationella dagen mot kärnvapenprov (A/RES/64/35)

September
08  Internationella läskunnighetsdagen [UNESCO]
10  Internationella suicidpreventiva dagen [WHO]
15  Internationella dagen för demokrati (A/RES/62/7)
16  Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet (A/RES/49/114)
21  Internationella fredsdagen (A/RES/36/67)
26  Internationella dagen för eliminerandet av kärnvapen
27  Världsturismdagen [UNWTO]
28  Internationella rabiesdagen [WHO]
29  Internationella sjöfartsdagen (valfri dag sista veckan i september) [IMO]

Oktober
01  Internationella dagen för äldre (A/RES/45/106)
05  Internationella dagen för lärare [UNESCO]
09  Världspostunionens dag [UPU]
10  Världsdagen för mental hälsa [WHO]
11  Internationella flickdagen
11  Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer (A/RES/44/236)
15  Internationella dagen för landsbygdens kvinnor (A/RES/62/136)
16  Världslivsmedelsdagen (A/RES/35/70)
17  Internationella dagen för utrotning av fattigdom (A/RES/47/196)
24  FN-dagen (A/RES/168 II)
24  Världsdagen för information om utvecklingsfrågor (A/RES/3038 XXVII)
27  Världsdagen för audiovisuellt kulturarv [UNESCO]

November
06  Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter (A/RES/56/4)
10  Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling [UNESCO]
14  Världsdiabetesdagen [WHO] (A/RES/61/225)
16  Internationella dagen för tolerans (A/RES/51/95)
16  Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor (tredje söndagen i november) (A/RES/60/5)
19 Världsdagen för toaletter
20  Internationella barndagen
20 Världsfilosofidagen [UNESCO]
21  Världsdagen för TV (A/RES/51/205)
22  Industrialiseringsdagen för Afrika (A/RES/44/237)
25  Internationella dagen mot våld mot kvinnor (A/RES/54/134)
29  Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket (A/RES/32/40)

December
01  Internationella AIDS-dagen
02  Internationella dagen för avskaffande av slaveri
03  Internationella dagen för handikappade (A/RES/47/3)
05  Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling (A/RES/40/212)
07  Internationella dagen för civil luftfart [ICAO] (A/RES/51/33)
09  Internationella dagen mot korruption (A/RES/58/4)
10  Mänskliga rättigheternas dag (A/RES/423)
11  Internationella dagen för världens berg (A/RES/57/245)
18  Internationella migrationsdagen (A/RES/55/93)
20  Internationella dagen för mänsklig solidaritet (A/RES/60/209)

Veckor

1-7 februari
Interreligiös vecka för harmoni (A/RES/65/5)

21-27 mars
Solidaritetsvecka i kampen mot rasism och rasdiskriminering (A/RES/34/24)

25-31 maj
Solidaritetsvecka för folk i koloniområden som kämpar för frihet självständighet och mänskliga rättigheter (A/RES/54/91)

1-7 augusti
Världens amningsvecka
[WHO]

4 -10 oktober
Världsrymdens vecka (A/RES/54/68)


24-30 oktober
Nedrustningsveckan (A/RES/S-10/2)

11-17 November
Internationell vecka för vetenskap och fred (A/RES/43/61)

År

2012 Internationella året för hållbar energi för alla (A/RES/65/436)
2013 Internationella året för samarbete kring vatten (A/RES/65/154)
2014 Internationella året för mindre ö-staters utveckling
2015 Internationella året för ljus och ljusbaserad teknologi

Årtionden

2015-2024 Årtiondet för människor med afrikansk härstamning
2014-2024 Årtiondet för hållbar energi för alla
2011- 2020 Årtiondet för trafiksäkerhet (A/RES/64/255)
2010- 2020 FN:s årtionde för öknar och bekämpning av ökenutbredning (A/RES/62/195)
2008 - 2017 Andra årtiondet för att utrota fattigdomen (A/RES/62/205)
2006 - 2016 Årtiondet för återhämtning och hållbar utveckling för regionen som drabbades av Tjernobyl olyckan (A/RES/62/9)
2005 - 2015  Internationella årtiondet för handling: Vatten för liv (A/RES/58/217)
2005 - 2014  FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling (A/RES/57/254)
2005 - 2014  Andra internationella årtiondet för världens ursprungsfolk (A/RES/59/147)
2003 - 2012  FN:s årtionde för läs- och skrivkunnighet: Utbildning för alla (A/RES/56/116)
Kommande dagar under året:

FN-information. Historia, organisation, ekonomi med mera. Distrikt & föreningar. Hitta en lokal FN-förening nära dig. Butik. Beställ läromedel och andra produkter från vår butik.
  • UNg16

    19 maj - 22 maj
    Härnösand

    UNg-helgen arrangeras varje år av Svenska FN-förbundet och är en träff för unga medlemmar och FN-skoleelever runt om i landet. Helgen fungerar som en mötesplats för unga och engagerade och tanken är att det ska vara ett tillfälle att träffa nya vänner, utbyta idéer och erfarenheter och lära sig mer om FN.

Se hela kalendariet

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Följ oss på Twitter

 

Följ oss på Instagram