Internationella barndagen

Datum: 3 oktober 2012

Den internationella barndagen hör samman med Förenta nationernas konvention om barnens rättigheter från den 20 november 1989. Redan 1953 uppmuntrade Förenta Nationerna alla stater att skapa en barndag.

Varje land beslutar själv när dagen firas. I Sverige firas barndagen den första måndagen i oktober. På denna dag är det tänkt att alla delar av samhället ska fokusera på barnets behov och rättigheter.

1959 antogs FN:s deklaration om barnets rättigheter och exakt 30 år senare antogs FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Båda dessa antogs 20 november och därför har UNICEF instiftat Universal Children's Day - Internationella barndagen - just på denna dag.

I många länder världen över firas 20 november som en stor barndag. I Sverige samlas barnrättsorganisationer kring denna dag för att arrangera en hearing där barn och unga ställer frågor till ledande politiker. UNICEF i Sverige uppmärksammar inte första måndagen i oktober utan rekommenderar att kraftsamla aktiviteter om och med barn och unga till 20 november.

Läs mer om FN:s barnkonvention

FN-information. Historia, organisation, ekonomi med mera. Distrikt & föreningar. Hitta en lokal FN-förening nära dig. Butik. Beställ läromedel och andra produkter från vår butik.

Se hela kalendariet

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Följ oss på Twitter

 

Följ oss på Instagram