Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR)

Konventionen antogs av FN:s generalförsamling 1966 och trädde i kraft 1976.

Ett tilläggsprotokoll som ger enskilda personer möjlighet att vända sig till kommittén med individuella klagomål antogs av generalförsamlingen i december 2008. Sverige har inte ställt sig bakom tilläggsprotokollet.

Regeringar som har ratificerat konventionen erkänner:

  • rätten för var och en att förtjäna sitt uppehälle genom arbete
  • sitt ansvar att ge skydd och bistånd till familjen i största möjliga utsträckning
  • rätten för var och en att ha en tillfredsställande levnadsstandard, d.v.s. tillräckligt med mat och kläder och en lämplig bostad
  • sitt ansvar att förbättra samhällets hälsovård och att förhindra uppkomsten av epidemier, folk- och yrkessjukdomar samt andra sjukdomar
  • rätten för var och en att få utbildning och att grundskoleutbildningen ska vara obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla.

Varje konventionsstat ska lämna in en rapport vart femte år som visar hur landet efterlever sina åtaganden. Dessa rapporter granskas av kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Kommittén består av 18 experter och har tre stycken treveckorsmöten per år i FN-huset i Genève. Ungefär 14-19 länder granskas varje år.

Kontakta FN-förbundets webbredaktör

FN-information. Historia, organisation, ekonomi med mera. Distrikt & föreningar. Hitta en lokal FN-förening nära dig. Butik. Beställ läromedel och andra produkter från vår butik.

Se hela kalendariet

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Följ oss på Twitter

 

Följ oss på Instagram