Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)

Konventionen antogs av FN:s generalförsamling 1966 och trädde i kraft 1976.

Regeringar som har ratificerat konventionen erkänner att:

  • slaveri, slavhandel och tvångsarbete ska förbjudas
  • ingen ska utsättas för godtycklig arrestering
  • den som anklagas för ett brott ska ha rätt till rättegång
  • den som berövats sin frihet ska behandlas humant
  • var och en som lagligen befinner sig i ett land ska ha rätt att där röra sig fritt och fritt välja bosättningsort
  • var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet
  • all propaganda till förmån för krig ska vara förbjuden i lag
  • allt främjande av nationalhat, rashat eller religiöst hat, som
    innebär uppvigling till diskriminering, fiendskap eller våld, ska vara förbjudet i lag

Kommittén för de mänskliga rättigheterna (MR-kommittén), som består av 18 experter, granskar konventionsstaternas efterlevnad. Kommittén har tre treveckorsmöten per år, antingen i New York eller i Genève. Konventionsstaterna ska rapportera vart femte år till kommittén och ungefär 15 länder granskas varje år.

Ett första frivilligt protokoll till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, vilket trädde i kraft 1976, ger invånarna i de länder som har anslutit sig till protokollet rätt att påtala kränkningar av konventionsrättigheterna hos MR-kommittén.

Enligt ett andra frivilligt protokoll, antaget 1989, ska länder som ansluter sig till det vidta alla nödvändiga åtgärder för att avskaffa dödsstraffet. I december 2005 hade 105 länder ratificerat det första och 55 länder det andra protokollet.

.

Kontakta FN-förbundets webbredaktör

FN-information. Historia, organisation, ekonomi med mera. Distrikt & föreningar. Hitta en lokal FN-förening nära dig. Butik. Beställ läromedel och andra produkter från vår butik.

Se hela kalendariet

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Följ oss på Twitter

 

Följ oss på Instagram