Konventionen om migrantarbetares rättigheter (CMW)

De som idag har valt att ratificera konventionen är dock främst stater varifrån migrantarbetarna kommer. Varken Sverige eller något annan medlemsstat i EU har anslutit sig till konventionen.

Enligt konventionen har migrantarbetare:

  • rätt att bilda föreningar och fackförbund i den stat där de är anställda
  • rätt till likvärdig behandling som nationella arbetare vad gäller skydd mot avsked, arbetslöshetsförmåner och tillgång till alternativa anställningar
  • skydd om arbetsgivaren bryter arbetskontrakt på ett otillbörligt sätt och rätt att föra sitt fall till behörig instans, samt rätt till likvärdig behandling som nationella arbetare vad gäller utbildnings-, yrkes- och socialtjänster.

När en stat ratificerar konventionen åtar den sig att anta rättsliga och andra åtgärder som är nödvändiga för att implementera konventionens föreskrifter. En brist är att konventionen endast binder stater och inte andra aktörer på den globala arenan.

Även ILO (The International Labour Organization) har två konventioner som rör migrantarbetare. Dessa är dock inte lika långtgående som FN:s migrantarbetar-konvention i det att definitionen av migrantarbetare och deras familjer är snävare och de inte tilldelas lika många rättigheter. Å andra sidan har fler stater ratificerat dem, däribland flera mottagarländer.

Kontakta FN-förbundets webbredaktör

FN-information. Historia, organisation, ekonomi med mera. Distrikt & föreningar. Hitta en lokal FN-förening nära dig. Butik. Beställ läromedel och andra produkter från vår butik.

Se hela kalendariet

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Följ oss på Twitter

 

Följ oss på Instagram