Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ICRPD)

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är den senaste FN-konventionen och tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter. Svenska regeringstjänstemän och den svenska handikapprörelsen har tagit aktiv del i arbetet.

Arbetet med en konvention inleddes 2001. Fram till hösten 2003 handlade diskussionerna om behovet av en konvention. FN:s generalförsamling beslutade därefter att arbetet med en konvention faktiskt skulle inledas och inrättade en särskild ad hoc-kommitté som drev arbetet vidare. I arbetet har, utöver FN:s medlemsstater, den internationella handikapprörelsen och företrädare för olika organisationer deltagit.

Den första svenska rapporten till övervakningskommittén lämnades in under 2011.

Kontakta FN-förbundets webbredaktör

FN-information. Historia, organisation, ekonomi med mera. Distrikt & föreningar. Hitta en lokal FN-förening nära dig. Butik. Beställ läromedel och andra produkter från vår butik.

Se hela kalendariet

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Följ oss på Twitter

 

Följ oss på Instagram