Parallellrapportering till FN:s granskningskommittéer

Till FN:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter räknas konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, kvinnokonventionen, barnkonventionen, tortyrkonventionen, konventionen mot rasism, konventionen för personer med funktionsnedsättning, konventionen om migrantarbetares rättigheter och konventionen om försvinnanden.

Här kan du läsa om om nätverkets senaste parallellrapport till FN:s kommitté mot rasism.

Staternas rapporteringsskyldighet

Gemensamt för MR-konventionerna är att de är knutna till övervakningskommittéer med uppdrag att granska hur de stater som ställt sig bakom konventionerna arbetar för att respektera de internationella åtaganden som de åtagit sig att följa.

Vart femte år rapporterar Sverige till:

 • kommittén för medborgerliga och politiska rättigheter
 • kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
 • barnrättskommittén
 • kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vart fjärde år rapporterar Sverige till:

 • kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • tortyrkommittén
 • kvinnokommittén

Vartannat år rapporterar Sverige till:

 • rasdiskrimineringskommittén.

Sverige har ännu inte ställt sig bakom migrantarbetarkonventionen och till konventionen om försvinnanden och har därför ingen rapporteringsskyldighet på dessa områden.

Läs mer om kärnkonventionerna

Oberoende källor ger viktig information

Under lång tid var staternas egen information till FN den enda källa som användes för att dra slutsatser om MR-situationen på nationell nivå. Då FN:s barnrättskommitté inrättades efter barnkonventionens tillkomst 1989 började kommittémedlemmarna att intressera sig för information från obroende frivilligorganisationer för att nyansera regeringarnas bild av MR-arbetet. Inför förhör med staterna uppmuntrades därför enskilda organisationer att kontakta kommittén för både skriftlig och muntlig information om MR-kränkningar i olika länder.

Efter hand började även övriga kommittéer att arbeta på liknande sätt och riktlinjer för sk parallellrapporter utarbetades där enskilda organisationer ges möjlighet att sammanställa information parallellt med den statliga rapporten. En parallellrapport bör ha samma upplägg som regeringsrapporten och kommentera konventionstexten artikel för artikel. Rapporten bör inte vara för lång och sammanställs med fördel i samarbete mellan flera organisationer. Tydlig källhänvisning är av avgörande betydelse för att rapporten ska få genomslag och fungera som underlag till kommitténs utfrågning av regeringen.

MR-nätverkets parallellrapportering

Inom MR-nätverket finns sju arbetsgrupper för parallellrapportering, en för varje konvention som Sverige ratificerat. Sammankallande organisationer för konventionsgrupperna är MR-fonden, Civil Rights Defenders, Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska CEDAW-nätverket, Handikappförbundens Samarbetsorgan och Svenska FN-förbundet.

På regeringens webbplats om mänskliga rättigheter hittar du dokument relaterade till Sveriges rapportering och kommitéernas slutsatser

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)

Sammankallande organisation: Civil Rights Defenders

Sveriges uppföljningsrapport 2010 (PDF-dokument, 124 kB)

Sveriges rapport 2010 (PDF-dokument, )

Kommitténs förhör och slutsatser 2009 (PDF-dokument, )

Parallellrapport 2002 (PDF-dokument, 472 kB)

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR)

Sammankallande organisation: MR-fonden

Kommitténs förhör och slutsatser 2008

Parallellrapport 2001 (PDF-dokument, 157 kB)

Konventionen om barnets rättigheter (CRC)

Sammankallande organisation: Rädda Barnen

Sveriges rapport 2012 (PDF-dokument, )

Kommitténs förhör och slutsatser 2009 (PDF-dokument, )

Parallellrapport till CRC-kommittén 2008 (PDF-dokument, 390 kB)

Konventionen mot tortyr (CAT)

Sammankallande organisation: Röda Korset

Sveriges rapport 2013 (PDF-dokument, 387 kB)

Kommitténs förhör och slutsatser 2009 (PDF-dokument, )

Parallellrapport till CAT-kommittén 2002 (PDF-dokument, 114 kB)

Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW)

Sammankallande organisation: Sveriges Kvinnolobby/CEDAW-nätverket

Sveriges rapport 2006 (PDF-dokument, )

Kommitténs förhör och slutsatser 2008 (PDF-dokument, )

Parallellrapport 2007 (PDF-dokument, 188 kB)

Konventionen om avskaffande av rasdiskriminering (CERD)

Sammankallande organisation: Svenska FN-förbundet

Sveriges rapport 2012 (PDF-dokument, 773 kB)

Parallellrapport 2013 (PDF-dokument, 1,7 MB)

CERD-kommitténs slutsatser 2013 (PDF-dokument, 176 kB)

Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder (ICRPD)

Sammankallande organisation: Handikappförbundens samarbetsorgan

Sveriges rapport 2011 (PDF-dokument, )

Parallellrapport 2011 (PDF-dokument, 1,0 MB)

Kommitténs slutsatser 2014 (PDF-dokument)

Kontakta Johanna Wiklund

 • Vem blir ny FN-chef?

  29 aug

  FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic kommenterade i Sveriges Radios Studio Ett på måndagen valet av ny generalsekreterare för Förenta Nationerna.

 • Etiopiska städer fördömer barnäktenskap och könsstympning

  19 aug

  Tack vare FN-förbundets projekt Flicka har tre städer i Afambo-distriktet i Etiopien offentligt fördömt barnäktenskap och könsstympning. Vi tackar alla som har bidragit till en bättre framtid för många flickor!

 • Försvara barns rättigheter i Turkiet!

  16 aug

  Omvärlden måste försvara barns rättigheter och Turkiet måste tala klarspråk om hur man ser på skydd mot sexuella övergrepp och giftermål med unga, säger Svenska FN-förbundet som driver kampanjen Stoppa barnäktenskap.

Läs fler nyheter

 • B-kurs om fred, säkerhet och nedrustning

  10 sep
  Skolgränd 2, Stockholm

 • Framtidsveckan i Kristianstad

  12 sep - 18 sep
  Regionmuseet, Kristianstad bl.a.

  Framtidsveckan – för en hållbar utveckling/ omställning är en aktivitet somFN-föreningen tillsammans med andra organisationer i Kristianstads kommun genomför under september 2016 i samverkan med Agenda 21.
  Under Framtidsveckan fokuserar vi på att hela kommunen skall vara hållbar - ekonomiskt, miljömässigt, socialt och demokratiskt. Vi driver på för ett hållbart Kristianstad!

 • Höstupptakt

  12 sep

  Välkommen på höstupptakt! Mer info kommer inom kort.

Se hela kalendariet

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Följ oss på Twitter

 

Följ oss på Instagram