Världsdagen för social rättvisa

På världsdagen för social rättvisa erkänner vi vikten av att bekämpa fattigdom, uteslutning och arbetslöshet för att kunna främja solidaritet, harmoni och lika möjligheter inom och mellan samhällen.

Denna dag uppmärksammas nu för andra gången och den ger oss ett tillfälle att reflektera över vikten av social rättvisa för att skapa en stabilare, rättvisare och säkrare värld. Strävan att nå social rättvisa för alla är kärnan i FN:s arbete för att främja utveckling och mänsklig värdighet.

År 2009 lanserade FN ett initiativ for socialt skydd, The Social Protection Floor Initiative, som omfattar hela FN-systemet. Syftet med initiativet är att främja gemensamma prioriteringar och lösningar samt att säkra grundläggande sociala tryggheter för alla.

Social rättvisa bygger på värderingar som rättvisa, jämlikhet, respekt för mångfald, tillgång till socialskydd och hänsyn till de mänskliga rättigheterna på alla områden, även på arbetsplatser. Då vi nu står inför följderna av en global ekonomisk kris som har lett till ökad fattigdom, en betydande ökning av antalet arbetslösa och en ansträngning av den sociala integreringen, är dessa värderingar viktigare än någonsin.

Världens ledande ekonomier börjar återhämta sig efter nedgången. Vi måste försäkra oss om att även världens människor gör det. Millenniemålen är centrala verktyg för FN i arbetet att sammanföra social rättvisa och utveckling för de mest utsatta och fattiga människorna. Vi närmar oss slutdatumet för att nå målen och i år kommer vi att fokusera extra mycket på att få länderna att nå dessa viktiga mål. Ett steg på vägen är ett toppmöte om millenniemålen som arrangeras i september.

Låt oss utnyttja denna möjlighet som världsdagen för social rättvisa utgör för att återknyta till vårt engagemang i denna viktiga fråga, samt för att erkänna att, även om det skett framsteg, återstår det mycket arbete. Bristande social rättvisa varsomhelst i världen, är förolämpning mot oss alla.

Kontakta FN-förbundets webbredaktör

 • Manifestation för irakiska kvinnor

  18 sep

  Svenska FN-förbundet står som medarrangör vid en manifestation för flickor och kvinnor som fallit offer för Islamiska statens våld. Kom till Sergels torg på lördag kl 12.00!

 • USA bör söka FN-mandat mot IS

  18 sep

  Bred förankring i FN ger legitimitet åt insatsen mot Islamiska staten, skriver Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet, i Göteborgs-Posten.

 • FN når rekordmånga i Syrien

  17 sep

  FN:s livsmedelsprogram WFP har levererat mat till 4.1 miljoner människor i det krigshärjade Syrien under augusti.

  Foto: Logan Abassi/UN

Läs fler nyheter

 • B-kurs om fred, säkerhet och nedrustning

  20 sep
  Stockholm, Fullsatt

  B-kursen om fred, säkerhet och nedrustning är en fortsättning på FN-förbundets grundkurs i FN-kunskap.

 • Höstmöte i Skånes FN-distrikt

  20 sep
  Järabackavägen 31, Gislöv., Trelleborg

  Kl.10-14: Besök från Danmarks FN-förbund och glimtar från Klimatriksdag 2014.

 • Filmen "A touch of sin"

  21 sep
  Filmmuseet, Ö.Storg.53, Kristianstad

  Kl.15.00 En reflektion över dagens Kina, med tillväxt och en epidemi av våld. Efterföljande diskussion.

Se hela kalendariet

Prenumerera på nyheter från Svenska FN-förbundet via RSS.

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:

En tjänst från:FeedBurner


 

Följ oss på Twitter

 

Instagram