FN-rollspel

FN-rollspel är en pedagogisk metod som kan göra komplexa globala frågor mer begripliga och intressanta för många elever.

I över 50 år har FN-rollspel (eng. Model UN) arrangerats på högstadie- och gymnasieskolor, samt på universitet och högskolor världen över. Årligen deltar över 100 000 studenter i FN-rollspel, i allt från mindre FN-rollspel i form av säkerhetsråd med 30 elever i ett klassrum till internationella FN-rollspel med över 3000 studenter.

I ett FN-rollspel antar deltagarna rollen som ambassadörer för något av FN:s 193 medlemsländer. I förhandlingar och debatter försöker de hitta gemensamma lösningar på internationella problem och kriser. Genom detta konkreta och verklighetsnära arbetssätt ges deltagarna ett internationellt perspektiv och stor kunskap i många frågor.

Att delta ger ett unikt tillfälle att lära sig förstå andra länders politik och utspel samt inblick i olika länders perspektiv i internationella förhandlingar.

FN-rollspel innebär en övning i diplomati med ett givande och tagande av synpunkter som leder fram till en insikt om att förhandlingar borde vara den bästa långsiktiga lösningen.

Kontakta Helén Huledal

 • FN-förbundet i Almedalen: Efter säkerhetsrådsvalet

  3 jul

  Svensk FN-politik efter valet till FN:s säkerhetsråd, feminism och minor är tre teman för Svenska FN-förbundets aktiviteter under politikerveckan i Almedalen.

 • FN-förbundet i Almedalen

  30 jun

  Under politikerveckan i Almedalen 3-10 juli medverkar vi med flera seminarier och aktiviteter. Vi håller till på Sidas sommartorg "Sverige i världen" där besökarna kan röja minor från Sveriges enda minfält.

 • Förlamat säkerhetsråd måste vitaliseras

  28 jun

  Att verka för att FN:s säkerhetsråd återfår sin handlingskraft är en av Sveriges viktigaste uppgifter som nyinvald rådsmedlem, säger FN-förbundet.

Läs fler nyheter

Se hela kalendariet

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Följ oss på Twitter

 

Följ oss på Instagram