FN-rollspel

FN-rollspel är en pedagogisk metod som kan göra komplexa globala frågor mer begripliga och intressanta för många elever.

I över 50 år har FN-rollspel (eng. Model UN) arrangerats på högstadie- och gymnasieskolor, samt på universitet och högskolor världen över. Årligen deltar över 100 000 studenter i FN-rollspel, i allt från mindre FN-rollspel i form av säkerhetsråd med 30 elever i ett klassrum till internationella FN-rollspel med över 3000 studenter.

I ett FN-rollspel antar deltagarna rollen som ambassadörer för något av FN:s 193 medlemsländer. I förhandlingar och debatter försöker de hitta gemensamma lösningar på internationella problem och kriser. Genom detta konkreta och verklighetsnära arbetssätt ges deltagarna ett internationellt perspektiv och stor kunskap i många frågor.

Att delta ger ett unikt tillfälle att lära sig förstå andra länders politik och utspel samt inblick i olika länders perspektiv i internationella förhandlingar.

FN-rollspel innebär en övning i diplomati med ett givande och tagande av synpunkter som leder fram till en insikt om att förhandlingar borde vara den bästa långsiktiga lösningen.

Kontakta Helén Huledal

Läs fler nyheter

Se hela kalendariet

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Följ oss på Twitter

 

Följ oss på Instagram