Idén om den goda debatten

Ett rollspel ska kännetecknas av god stämning och artig debatt. Det är din uppgift som ordförande att underlätta och främja detta. Det finns olika sätt att nå dit, vilka vi kommer att behandla senare i texten. Men varför är det så viktigt att det blir en bra debatt? Det finns flera anledningar.

Först och främst innebär en bra debatt om ämnet ifråga att de som deltar lär sig mer om ämnet och om andra staters ståndpunkter. Därmed medför det att delegaterna när de kommer hem från rollspelet har ett större intresse för politik och för vår världs framtid än när det började. Rollspelet blir också mycket roligare och intressantare om debatten är god, och många stater är delaktiga. Det blir roligare att se på för observatörer och lärare från andra skolor, som därmed kan inspireras att ha egna rollspel.

Som ordförande är det också viktigt att komma ihåg att många av deltagarna är skolelever, vars betyg är beroende av hur de presterar. Som ordförande är det din skyldighet att skapa en miljö där dessa elever gör sitt bästa, och det underlättas genom en god debatt.

Kontakta Terese Johansson

 • Övervaka MR-brott i Västsahara!

  11 apr

  FN-styrkan i Västsahara måste få mandat att övervaka mänskliga rättigheter när mandatet förlängs i slutet av april.

 • Världens mest utsatta behöver hjälp

  11 apr

  I påskveckan hålls ett högnivåmöte i Mexiko stater som har varit eller är i konflikt. Insikten att säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter hör samman är särskilt viktig, skriver Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

 • FN-förbundet besökte TCO

  7 apr

  FN-förbundets ledning besökte på måndagen TCO:s förbundsstyrelse för att tala om post 2015-processen.

Läs fler nyheter

 • Kvinnors rättigheter och sexuellt våld i Kongo

  22 apr
  Medborgarhuset, Stockholm

 • Linn Snarset och öppet styrelsemöte

  22 apr

  Linn Snarset kommer till vårt öppna styrelsemöte på onsdag för att berätta om millenniemålen, svenskt utvecklingsbistånd samt om sin fältstudie i Indien.
  Vi ses i Kaptensrummet på Fregatten i Stenungsund, tisdagen 22 april kl 18.00. Alla är välkomna.

  denna hemsida kan du läsa mer om Linn.

 • Too young to wed

  24 apr - 18 maj
  Stadsgårdshamnen 22, Stockholm

  Utställningen "Too young to wed" visas på Fotografiska museet i Stockholm.

Se hela kalendariet

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Vår generalsekreterare twittrar

 

Instagram