Rätt åt alla – ett kortspel om mänskliga rättigheter

Rätt åt alla är ett kortspel om mänskliga rättigheter. Vad är en rättighet? Är några rättigheter viktigare än andra? Detta är några av flera frågor som ni får möjlighet att samtala om i spelet.

Framsida till speletKortspelet tar ca 1 timme att genomföra och rekommenderad målgrupp är åk 4 och uppåt till vuxen ålder.

Ladda ner spelet här (PDF-dokument, 3,3 MB)

Förberedelser för läraren/spelledaren:

Kopiera korten till varje grupp. Dela även ut en förkortad version av FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Möblera som ett café, med bänkar gruppvis. Lägg ut färgpennor.

Steg 1 – Illustrera olika rättigheter

Presentera spelet och tala om att det inte är någon tävling samt att det är viktigt att alla kommer till tals. Uppmana alla att själva först bekanta sig med korten, t ex genom att göra en enkel illustration på varje kort. Korten läggs sedan ut med illustrationer synliga. Därefter får eleverna veta att de är parlamentsmedlemmar i landet Botania. Som spelledare kan du t ex välja att agera som president.

Steg 2 – Regeringen i Botania garanterar sina medborgarna fler rättigheter

Tala om för parlamentsledamöterna att de har lyckan att bestämma i Botania, som är ett land som garanterar sina medborgare ett gott liv genom lagstiftade rättigheter, vilka motsvaras av spel-korten. Nu ska landet lagstifta om ytterligare en rättighet – frågan är vilken. Ge eleverna 10 minuter för att besluta om ytterligare en rättighet för Botanias medborgare. Detta gör de genom att fylla i det tomma kortet som de sedan placerar bland övriga kort på gruppens bord. Låt grupperna redovisa och därefter samtala i helgrupp om de föreslagna nya rättigheterna.

Steg 3 – Bara 16 kort kvar

Meddela att oroliga tider lett till att Botania tyvärr har fått oväntade stora utgifter. Nu kan man enbart garantera 16 av de rättigheter som står på korten. Det är gruppens uppgift att enas om vilka kort som ska tas bort. Varje grupp lägger de bortvalda korten åt sidan. Det är viktigt att alla i gruppen står bakom gruppens beslut. Sätt en tidspress på t ex 10 minuter, för att få puls i spelet.

Steg 4 – Ta bort 8 kort till

Meddela att det tyvärr är en mycket allvarligare kris i landet än man tidigare insett. Regeringen måste göra ytterligare stora besparingar och kan inte garantera sina medborgare samma trygghet och välstånd som förut. Den här gången ska 8 kort tas bort. Nu får gruppen mer tid på sig att föreslå vilka kort som ska vara kvar. Uppmuntra diskussioner som uppkommer.

Steg 5 – Redovisa och samtala

Låt varje grupp redovisa vilka rättigheter sm togs bort först? Varför? Samtala om vilka rättigheter som var svårast att välja bort? Hur kändes det att välja bort kort? Hur löste ni eventuell oenighet? Vilka verkliga förhållanden kan leda till att en regering inte längre kan garantera sina medborgare deras rättigheter? Vad händer i ett samhälle där människor inte har dessa rättigheter? Hur hänger fred och demokrati ihop med mänskliga rättigheter? Verkliga exempel?

Steg 6 – Jämför med Barnkonventionen och FN:s allmänna förklaring

Låt eleverna jämföra sina kort med Barnkonventionen och/eller FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Diskutera och samtala om:

 1. Vilka likheter och skillnader ser ni mellan korten och konventionen samt förklaringen?
 2. Vad skiljer en människas mänskliga rättighet från hennes individuella önskemål och behov? Lista ett antal behov och önskemål som eleverna har. Vilka behov eller önskemål finns med/finns inte med, bland de mänskliga rättigheterna? Är det rimligt?
 3. De mänskliga rättigheterna är universella och odelbara. Vad betyder det?
 4. Borde det finnas fler universella mänskliga rättigheter? Vilka i så fall?

Ladda ner spelet här (PDF-dokument, 3,3 MB)

Ladda ner en förkortad version av FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. (Word-dokument, 36 kB)

Läs mer om FN och mänskliga rättigheter

Kontakta Pernilla Bergström

 • FN-förbundet i Almedalen: Efter säkerhetsrådsvalet

  3 jul

  Svensk FN-politik efter valet till FN:s säkerhetsråd, feminism och minor är tre teman för Svenska FN-förbundets aktiviteter under politikerveckan i Almedalen.

 • FN-förbundet i Almedalen

  30 jun

  Under politikerveckan i Almedalen 3-10 juli medverkar vi med flera seminarier och aktiviteter. Vi håller till på Sidas sommartorg "Sverige i världen" där besökarna kan röja minor från Sveriges enda minfält.

 • Förlamat säkerhetsråd måste vitaliseras

  28 jun

  Att verka för att FN:s säkerhetsråd återfår sin handlingskraft är en av Sveriges viktigaste uppgifter som nyinvald rådsmedlem, säger FN-förbundet.

Läs fler nyheter

Se hela kalendariet

Få mail när vi publicerar nyheter

Fyll i din e-postadress:


 

Följ oss på Twitter

 

Följ oss på Instagram