Välkommen till Uppsala FN-förening!

Uppsala FN-förening bildades 1974 och är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Uppsala UN Association was formed in 1974 and is part of the Swedish UN movement and tied to the Swedish United Nations Association. The association is politically and religiously independent. All activities are based on locally and near forces, we think globally but act locally and close. Ideas are formed how international cooperation can be promoted. It's rewarding in many ways.

Here you get the opportunity to meet new people, learn more about the United Nations and international issues, working with fundraising, make an impact and above all contribute to the important work for a better world.

Vi behöver FN! FN behöver dig!

Välkommen som medlem i vår förening!

Ladda ner medlemsbrevet här (PDF-dokument, 229 kB)!

Distrikt & föreningar. Hitta en lokal FN-förening nära dig. FN-information. Historia, organisation, ekonomi med mera.
 • På FN:s agenda

  23 sep
  Finlandshuset Konferens, Stockholm

  Välkommen till Svenska FN-förbundets seminarium
  På FN:s agenda - avgörande beslut för global utveckling

  Höstens generalförsamling är extra viktig eftersom beslut ska fattas om det fortsatta arbetet med den nya globala utvecklingsagendan, Post-2015.

 • Afrika vänder - post 2015

  25 sep

  Utvecklingen i Afrika har vänt men är ojämn sett över hela kontinenten. Vissa länder redovisar snabb tillväxt, medan andra har en sämre situation. 2015 är målår för FNs millenniemål med sikte på att minska fattigdomen i världen.

Se hela kalendariet

Föreningens ordförande är ansvarig för sidans innehåll. Vill du komma i kontakt med personen hittar du kontaktuppgifter på respektive föreningshemsida.