Welcome to the United Nations Association of Uppsala!

The United Nations Association of Uppsala (UNAU) was created in 1974 and is a local part of the Swedish UN-movement, tied to the United Nations Association of Sweden (UNAS) and the World Federation of United Nations Associations (WFUNA), of which both hold a consultative seat at the UN:s Economic and Social Council (ECOSOC ) in New York and Geneva.

The association is politically and religiously independent. All of our activities are built up by local forces that act locally while thinking globally. Our multifaceted work is based on the three main pillars of the United Nations:

1. Peace and Security

2. Development

3. Human rights

No issue within these three areas are too small or too big for our association.

We support and believe in the idea of the UN as an interstate-organisation which provides a platform in which the sovereign states with their proper interests and agendas, collaborate in order to overcome the challenges which are facing our common humanity. In our view this is what the UN incarnates; inclusion, diversity and striving toward consensus since the absence of these values result in conflict and human suffering.

Together we form ideas and visions of how everything from International cooperation can be promoted and strengthened, to how the UN-system could be reformed as well as how we as grassroots-movements better can engage our local communities in support of the three pillars. In our work we create projects in which people are informed about their world at the same time as they grow in themselves and along with others learn how to empower their own lives and futures.

Here you have the opportunity to meet new, driven and passionate people, and to obtain invaluable experiences within the organisation, handle project-management and cooperation with different organisations in-between. You will learn more about the UN and International issues and work with already established projects as well as creating new ones. Moreover, through our many partner-organisations you will receive access to information of many enriching events and courses, both in Sweden and around the world.

We the United Nations Association of Uppsala are the UN:s greatest fans, but we are also its greatest critics.

We need the UN! The UN needs you!

Välkommen som medlem i vår förening!

Välkommen till Uppsala FN-förening!

Uppsala FN-förening bildades 1974 och är en del av den svenska FN-rörelsen, knuten till Svenska FN-förbundet och Världsfederationen för FN-förbund (WFUNA), vilka båda har en konsultativ plats i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) i New York och Genève.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vårt mångfacetterade arbete utgår vi från FN:s tre huvudpelare:

  1. Fred och säkerhet
  2. Utveckling och fattigdomsbekämpning
  3. Mänskliga rättigheter

Ingen fråga inom dessa områden är för stor eller liten för vår förening.


Vi tror på och stödjer FN tanken och att FN som en mellan statlig organisation tillhandanhåller en plattform var i suveräna stater med egna intressen, tillsammans arbetar för att överkomma de utmaningar som vår gemensamma mänsklighet står inför. För oss är detta vad FN tanken inkarnerar; inkludering, mångfald och konsensus, där frånvaron av dessa många gånger annars leder till konflikt.


Tillsammans formar vi idéer om hur allt från internationellt samarbete kan främjas och hur FN systemet kan reformeras till hur vi lokalt bättre kan engagera vårt civilsamhälle till stöd för de tre pelarna. I vårt engagemang skapar vi projekt var i människor informeras om sin omvärld samtidigt som dem växer i sig själva, med andra och bemyndigar sig sin egen framtid.


Här får du möjlighet att möta nya, drivna och passionerade människor, få ovärderliga erfarenheter inom organisation, projektledning och samarbeten med andra organisationer. Lära dig mer om FN och internationella frågor och arbeta med redan etablerade- samt med att etablera nya projekt. Dessutom får du genom våra många partnerorganisationer tillgång till och information om olika berikande event och kurser här i Sverige och världen runtom.


Vi i Uppsala FN-förening är FN:s största fans, men vi är även dess största kritiker.

Vi behöver FN! FN behöver dig!

Välkommen som medlem i vår förening!

Distrikt & föreningar. Hitta en lokal FN-förening nära dig. FN-information. Historia, organisation, ekonomi med mera.

Föreningens ordförande är ansvarig för sidans innehåll. Vill du komma i kontakt med personen hittar du kontaktuppgifter på respektive föreningshemsida.