Välkommen till Uppsala FN-förening!

Uppsala FN-förening bildades 1974 och är en del av den svenska FN-rörelsen, knuten till Svenska FN-förbundet och Världsfederationen för FN-förbund (WFUNA), vilka båda har en konsultativ plats i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) i New York och Genève.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vårt mångfacetterade arbete utgår vi från FN:s tre huvudpelare:

  1. Fred och säkerhet
  2. Utveckling och fattigdomsbekämpning
  3. Mänskliga rättigheter

Ingen fråga inom dessa områden är för stor eller liten för vår förening.


Vi tror på och stödjer FN tanken och att FN som en mellan statlig organisation tillhandanhåller en plattform var i suveräna stater med egna intressen, tillsammans arbetar för att överkomma de utmaningar som vår gemensamma mänsklighet står inför. För oss är detta vad FN tanken inkarnerar; inkludering, mångfald och konsensus, där frånvaron av dessa många gånger annars leder till konflikt.


Tillsammans formar vi idéer om hur allt från internationellt samarbete kan främjas och hur FN systemet kan reformeras till hur vi lokalt bättre kan engagera vårt civilsamhälle till stöd för de tre pelarna. I vårt engagemang skapar vi projekt var i människor informeras om sin omvärld samtidigt som dem växer i sig själva, med andra och bemyndigar sig sin egen framtid.


Här får du möjlighet att möta nya, drivna och passionerade människor, få ovärderliga erfarenheter inom organisation, projektledning och samarbeten med andra organisationer. Lära dig mer om FN och internationella frågor och arbeta med redan etablerade- samt med att etablera nya projekt. Dessutom får du genom våra många partnerorganisationer tillgång till och information om olika berikande event och kurser här i Sverige och världen runtom.


Vi i Uppsala FN-förening är FN:s största fans, men vi är även dess största kritiker.

Vi behöver FN! FN behöver dig!

Välkommen som medlem i vår förening!

Distrikt & föreningar. Hitta en lokal FN-förening nära dig. FN-information. Historia, organisation, ekonomi med mera.

Se hela kalendariet

Föreningens ordförande är ansvarig för sidans innehåll. Vill du komma i kontakt med personen hittar du kontaktuppgifter på respektive föreningshemsida.